Кристиян Енчев

kristian_enchev

Кристиян Енчев е роден на 2 октомври 1968 г. в София. Завършва философия в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, а през 2005 г. придобива научна степен доктор по логика. Понастоящем е доцент по философия в Института за изследване на обществата и знанието към БАН. Автор на повече от 20 научни студии и статии, публикувани в научни периодични издания и сборници, както и на монографичните изследвания: “От интенционалност към интензионалност. Логическият път на виртуалисткия трансцендентализъм” (2009), “Логика и социални критически онтологии” (2010). В момента разработва виртуалистка теория за метафората в рамките на критическата метафизика и изследва възможността за система на критическите онтологии.

С хендмейд бижута се захваща през 2010 г., по това време се присъединява и към ръкоделната група Handmade crew. Участва в различни арт изяви, в периодичните издания на „София диша“ и Арт фестивал „Изкуството – мисия възможна“. В съавторство с Борислав Стоянов създава серия инсталации под надслов „Илюскриптури“, представени  в “Галерия А+“ в Нощта на музеите и галериите – Пловдив 2014, както и в столичния „Арт кафе клуб 21“.

Има няколко музикални изяви, включващи и собствени композиции. Член е на първия състав на „Виолетов Генерал“. Заедно с арт рок група Gussfle Gen взема участие в два концерта през 2014 г. – в „Рок бар Фенс“ и на открита сцена към „Малък сезон 2014“ на Театрална работилница „Сфумато“.


Публикации

Трансценденталните логики в светлината на една възможна метафизика на въображението

Трансценденталните логики в светлината на една възможна метафизика на въображението Тук ще се опитам да развия и да прокарам подстъпи към една възможна метафизика на въображението като пълноправен структурен елемент на виртуалистката метафизика. В тази връзка ще търся отговор на следните въпроси: 1. Какво представлява метафизиката на въображението като междинно ...

Общността като условие и предел на свободата / Кристиян Енчев

Общността като условие и предел на свободата “По-голямата степен гражданска свобода като че ли има предимство пред свободата на духа на народа и все пак тя поставя пред последната непреодолими ограничения; но тази, която е с една степен по-малка от първата, напротив, създава онова пространство, в което свободата на духа ...

Екстензионалност vs. интензионалност – “По света и у нас“

Екстензионалност vs. интензионалност - “По света и у нас“ В забележителното си изследване по модална логика “Значение и необходимост” [1947] Рудолф Карнап признава, че проблемът за логическия анализ на изречения, изразяващи пропозиционални (Ръсел) или епистемични нагласи (Дюкас), “е бил дискутиран много, но досега не е открито задоволително решение” (Carnap 1956: ...

Критико-метафизично изяснение на концепта “метафора” в Хегеловата “Естетика”

Критико-метафизично изяснение на концепта “метафора” в Хегеловата “Естетика” Основанията за подобно изясняване на Хегеловия концепт “метафора”лежат в търсенето на такава теоретична гледна точка, от която опитите за вплитанена Кантовия трансцендентален схематизъм в дедукцията губят своята привлекателност за сметка опитите за обработка на едно междинно поле - “ничията земя” между виртуалистки ...

В зоната на възможното невъзможно бащинство / Кристиян Енчев

  В зоната на възможното невъзможно бащинство Тук ще се опитам да обоснова представата си за бащинството като неразделно единство и противопоставяне на физически реална и символно осмислена роля. За да илюстрирам по-ясно разсъжденията си, ще си послужа с избрани моменти от два филма: „Сталкер” на Андрей Тарковски и “Erazerhead” ...

Кристиян Енчев / Поезия

* моята чаша чай разпръсква смях в строги зони бълбука като да диша през сламка небе в две посоки * безсънни призори клепачите са пеперуден филм на забавен каданс *                         на Теодора Тотева семка между букви печатна грешка в брайлов код ти си и не си тревите са ритмични ...

Хайдегер и проблемът за Кантовият схематизъм с оглед на разположениевостта на разбирането / Кристиян Енчев

ХАЙДЕГЕР И ПРОБЛЕМЪТ ЗА КАНТОВИЯ СХЕМАТИЗЪМ С ОГЛЕД НА РАЗПОЛОЖЕНИЕВОСТТА НА РАЗБИРАНЕТО Схема, образ, схема-образ Схемата на едно чисто разсъдъчно понятие за Кант е "само чистата синтеза съобразно с едно правило на единството според понятия изобщо". Но проективността на схемата изисква трансфер на синтезата при функционален преход на понятията към ...

97790db0aba299

Добре дошли в Е-същност!

Вече всеки може да си направи профил в Авторски текстове, да публикува свои авторски текстове и да ги споделя с приятели. Прочетете Стани автор и Условия за публикуване.

Пожелаваме Ви приятни творчески изживявания на страниците на Е-същност!

Стани автор