Архиви

Сосюр в бъдещето / Франсоа Растие

Психоанализа и литература – фрагмент от лекция на доц. Гено Генов

23 причини да прочетете “Майстора и Маргарита” на Булгаков

Вяра и релативизъм / Джани Ватимо и Рене Жирар