Издателство

 

1. Общи условия

С посещението на този сайт, всички потребители се съгласяват с условията на ползване, както са описани по-долу.

Всеки потребител (регистриран или нерегистриран), има неограничен достъп до основните страници на сайта, където са разположени текстовете и книгите, и кратко описание (ревю) към тях.

Всеки потребител (регистриран или нерегистриран), има достъп за сваляне и ползване на на текстове и книги.

Книги са публикувани в три формата – PDF, EPUB и Анимирана книга.

PDF форматът е достъпен за ползване непосредствено от страниците на сайта, както и за сваляне.

EPUB форматът е достъпен само за сваляне и четене като електронна книга. За да можете да четете EPUB формата, трябва да имате инсталиран софтуер на четец за електронни книги на Вашето устройство.

Анимираната книга е достъпна за четене само от страниците на сайта.

Потребители, притежаващи (изтеглили) текстове или книги от този сайт, нямат право да ги използват за комерсиална употреба.

При установени нарушения на Общите условия на сайта, на потребителите, може да бъде ограничен достъпа до правата, произтичащи от тези условия.

Сайтът не притежава авторски права за публикуваните текстове и книги. Тези права са изключително притежание на авторите. С оглед на това, във всички спорове, възникнали вследствие на употребата на текстове и книги, придобити от страниците на сайта, същият не може да бъде страна.

 

2. Как да издавате вашите книги

Предложете вашата книга във формат Word.doc или Word.docx и я изпратете на електронната ни поща: admin@e-sustnost.com, заедно със съпътстваща информация, обработена в същия формат, отнасяща се до представянето ви като личност и автор, снимка JPEG или PNG формат. Ако книгата ви вече разполага с подготвена корица, изпратете и нея. Всички документи ги приложете като прикачени файлове.

Дали книгата ви е одобрена или не, ще бъдете уведомени за това в срок до 48 часа по имейл.  Подготовката на книгата отнема от 5 до 15 дни, в зависимост от размера и сложността на изпълнение. Нашата функция ще се свежда само до коректорска и илюстраторска намеса. Текстът се запазва във формата, която сте избрали, а написаното от вас няма да бъде променяно. Връщаме ви книгата на имейл, който сте посочили, за да получим обратно вашето одобрение. Ако имате препоръки, ги изпращате пак по имейл или се свързваме по телефона, за да ги обсъдим. Когато всички детайли са уточнени и съгласувани, книгата се публикува на страниците на сайта в три формата: PDF, EPUB и Анимирана книга. Ако вие сами си подготвите книгата по указания начин, след получаването ѝ ще бъде публикувана в рамките на 24 часа.

От всичко до тук става ясно, че сайтът не откупува авторските права върху текстовете, а само съдейства за тяхното издаване. Авторски права върху текстовете имате само вие и никой друг. От това следва, че във всички възникнали спорове, свързани с ваш текст или книга, сте страна единствено вие.

Издават се само книги с несъмнена художествена стойност.

 

3. DRM защита и устойчиви услуги

По своята същност DRM (Digital Rights Management) защитата е ограничаване на правата за четене с предтекст, че е защита на авторските права. Отнемане правото на собственика на един продукт да може да го отдава за ползване на трети лица е, всъщност, отнемане на правото на собственост. Нима ако притежаваме една книга на книжен носител някой ограничава правото ни да я отдаваме за ползване на близки и приятели. И нима с това отдаване нарушаваме авторското право? Та ние сме собственици на тази книга и би трябвало да можем да правим с нея каквото сметнем за добре, изключвайки разпространението ѝ с комерсиални мотиви. А DRM защитата, ограничавайки именно това наше право, затруднява достъпа и отказва все повече потребители от четенето на дигитална литература. Затова и недоволството от него нараства. Някои големи издатели започнаха да свалят DRM защитите на своите книги, осъзнавайки, че това е излишен монопол и оскъпяване на продуктите. И производителите на тази защита, колкото по бързо преразгледат същността на своя продукт, толкова по-логичен и използваем ще стане той.

До тогава обаче, DRM защитата ще бъде една презумпция, за която трябва да плащат потребителите и то, не на авторите на книги, а на производителите на защити. Това е, меко казано, абсурдно и нагло. И от всичко това страдат и потребители, и автори, плащайки на някого за нещо, което е един паразитен продукт, нямащ нищо общо с процеса на създаването на самата книга.

Свалянето на DRM кода, за тези, които са решили да до свалят, отнема не повече от 2 минути и в крайна сметка се оказва една излишна и дразнеща затормозеност.

Поради тези причини издаването на текстове и книги от Е-същност избягва използването на DRM защита. Смятаме, че щом една книга на книжен носител не е защитена с DRM, няма защо и дигиталната такава да бъде защитена. И така запазваме удоволствието от самото четене.

Без съмнение, бъдещето на книгата е в нейния дигитален вариант. Но, за да се превърне дигиталната книга в реален субект, трябва да е, на първо място, устойчив продукт. Което ще рече, че придобита като собственост, би трябвало да бъде използвана, докато физически е такава. Устойчивостта на един продукт или услуга зависят от нивото на достъп и формата на притежание и всяка намеса, която ограничава тези две конструкции, ограничава самата устойчивост. A DRM защитата се явява точно такава намеса.

Достъпът ни до дигитални книги трябва да е непринуден, лесен и евтин – това е генералният смисъл на съществуването на електронния вариант на книгата. И, ако не е изпълнен по този начин, ще изчезне, като нецелесъобразен и неспособен да замести книжния носител в нашата библиотека.

Успех на вашите текстове и книги!

Facebook

Loading