Кристиян Енчев

kristian_enchev

Кристиян Енчев е роден на 2 октомври 1968 г. в София. Завършва философия в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, а през 2005 г. придобива научна степен доктор по логика. Понастоящем е доцент по философия в Института за изследване на обществата и знанието към БАН. Автор на повече от 20 научни студии и статии, публикувани в научни периодични издания и сборници, както и на монографичните изследвания: “От интенционалност към интензионалност. Логическият път на виртуалисткия трансцендентализъм” (2009), “Логика и социални критически онтологии” (2010). В момента разработва виртуалистка теория за метафората в рамките на критическата метафизика и изследва възможността за система на критическите онтологии.

С хендмейд бижута се захваща през 2010 г., по това време се присъединява и към ръкоделната група Handmade crew. Участва в различни арт изяви, в периодичните издания на „София диша“ и Арт фестивал „Изкуството – мисия възможна“. В съавторство с Борислав Стоянов създава серия инсталации под надслов „Илюскриптури“, представени  в “Галерия А+“ в Нощта на музеите и галериите – Пловдив 2014, както и в столичния „Арт кафе клуб 21“.

Има няколко музикални изяви, включващи и собствени композиции. Член е на първия състав на „Виолетов Генерал“. Заедно с арт рок група Gussfle Gen взема участие в два концерта през 2014 г. – в „Рок бар Фенс“ и на открита сцена към „Малък сезон 2014“ на Театрална работилница „Сфумато“.


Публикации

Роман, катахреза и ирония

Роман, катахреза и ирония / Кристиян Енчев

Роман, катахреза и ирония Методологическо уточнение. Един текст притежава потенциите да бъде въвлечен в контекста на нечие "себеразбиране пред текста" (Рикьор) при условие, че се разкрие като отворен за (пре)интерпретация. Ако дадена метафизическа интуиция зададе един първоначален интерпретативен хоризонт, тогава "прикрепеният" към текста онтологичен модел може да влезе в съприкосновение ...
Прочетете...
Роман, катахреза и ирония

Схематизъм и метафора: логико-херменевтични хоризонти

Условието за възможността да се изгради една философска интерпретация несъмнено се отнася до поле от проблеми, подтикващи към хипотетично проектирано вникване в текста на съответния автор. В трансцендентален смисъл, доколкото една възможна интерпретация се мисли чисто регулативно в общочовешки план, общуването се отнася до условието за всеки възможен опит. Следователно, ...
Прочетете...
Роман, катахреза и ирония

Трансценденталните логики в светлината на една възможна метафизика на въображението

Трансценденталните логики в светлината на една възможна метафизика на въображението Тук ще се опитам да развия и да прокарам подстъпи към една възможна метафизика на въображението като пълноправен структурен елемент на виртуалистката метафизика. В тази връзка ще търся отговор на следните въпроси: 1. Какво представлява метафизиката на въображението като междинно ...
Прочетете...
Роман, катахреза и ирония

Общността като условие и предел на свободата / Кристиян Енчев

Общността като условие и предел на свободата “По-голямата степен гражданска свобода като че ли има предимство пред свободата на духа на народа и все пак тя поставя пред последната непреодолими ограничения; но тази, която е с една степен по-малка от първата, напротив, създава онова пространство, в което свободата на духа ...
Прочетете...
Роман, катахреза и ирония

Екстензионалност vs. интензионалност – “По света и у нас“

Екстензионалност vs. интензионалност - “По света и у нас“ В забележителното си изследване по модална логика “Значение и необходимост” [1947] Рудолф Карнап признава, че проблемът за логическия анализ на изречения, изразяващи пропозиционални (Ръсел) или епистемични нагласи (Дюкас), “е бил дискутиран много, но досега не е открито задоволително решение” (Carnap 1956: ...
Прочетете...
Роман, катахреза и ирония

Критико-метафизично изяснение на концепта “метафора” в Хегеловата “Естетика”

Критико-метафизично изяснение на концепта “метафора” в Хегеловата “Естетика” Основанията за подобно изясняване на Хегеловия концепт “метафора”лежат в търсенето на такава теоретична гледна точка, от която опитите за вплитанена Кантовия трансцендентален схематизъм в дедукцията губят своята привлекателност за сметка опитите за обработка на едно междинно поле - “ничията земя” между виртуалистки ...
Прочетете...
Роман, катахреза и ирония

В зоната на възможното невъзможно бащинство / Кристиян Енчев

  В зоната на възможното невъзможно бащинство Тук ще се опитам да обоснова представата си за бащинството като неразделно единство и противопоставяне на физически реална и символно осмислена роля. За да илюстрирам по-ясно разсъжденията си, ще си послужа с избрани моменти от два филма: „Сталкер” на Андрей Тарковски и “Erazerhead” ...
Прочетете...

Кристиян Енчев / Поезия

* моята чаша чай разпръсква смях в строги зони бълбука като да диша през сламка небе в две посоки * безсънни призори клепачите са пеперуден филм на забавен каданс *                         на Теодора Тотева семка между букви печатна грешка в брайлов код ти си и не си тревите са ритмични ...
Прочетете...
Роман, катахреза и ирония

Хайдегер и проблемът за Кантовият схематизъм с оглед на разположениевостта на разбирането / Кристиян Енчев

ХАЙДЕГЕР И ПРОБЛЕМЪТ ЗА КАНТОВИЯ СХЕМАТИЗЪМ С ОГЛЕД НА РАЗПОЛОЖЕНИЕВОСТТА НА РАЗБИРАНЕТО Схема, образ, схема-образ Схемата на едно чисто разсъдъчно понятие за Кант е "само чистата синтеза съобразно с едно правило на единството според понятия изобщо". Но проективността на схемата изисква трансфер на синтезата при функционален преход на понятията към ...
Прочетете...
Facebook

Loading