Публикувано от Красимир Симеонов

Писмо до теб / Красимир Симеонов

Аз рисувам моята стая / Красимир Симеонов

Вън вият кучета / Красимир Симеонов

Кладенеца съм, в който си паднала / Красимир Симеонов