Публикувано от Красимир Симеонов

Вън вият кучета / Красимир Симеонов

Кладенеца съм, в който си паднала / Красимир Симеонов

На кръста (съвсем кратичка комедия) / Красимир Симеонов

Къщата с машината* / Красимир Симеонов

Facebook