Архиви

Останете си гладни! Останете си глупави! – Стив Джобс

Човек съществува заради самия себе си/Айн Ранд (Интервю)

Другарят Шайлок и гражданинът Жьоне

Интелектуалецът е мъртъв, да живее клоунът/Стоян Гяуров

Facebook