Архиви

Мишел Фуко: паресия

Ницше и нихилизма

Славой Жижек: „Революциите трябва постоянно да бъдат актуализирани“

Теорията за паноптикон (panopticon) на Мишел Фуко

Facebook