Архиви

Славой Жижек: „Революциите трябва постоянно да бъдат актуализирани“

Теорията за паноптикон (panopticon) на Мишел Фуко

Бюнг-Чул Хан и размислите за смъртта

Бегония Роман: „Обществото ни генерира дискомфорт“

Facebook