Архиви

Фото-изложба и представяне на книгата „Гостенка в миналото“ от Бела Бенова