Архиви

Бележка

Посвещавам това стихотворение на Берлин – един от най – красивите градове в Европа

Усещам присъствието ти навсякъде
Имам чувството, че ще отвориш вратата всеки момент,
ще дойдеш при мене и ще кажеш ‘Мила, върнах се!’
Зная, че ще се върнеш,
но Берлин не е същия без теб

Исках да видя този мост със теб
Просто да спра тук, да се надвеся над перилата,
да вдъхна аромата на Берлин и да се насладя на изгледа.
Но съм сама
Тази река и този изглед не са същите без теб

Бранденбургската врата, силните летящи коне
Река Рейн и всичките и извивки
очарованието на Берлин и атмосферата
на стар европейски град с всичките му улици,
стари павета и магазинчета за цветя
Пейки, гълъби, целуващи се влюбени –
всичко това прелетя пред очите ми като на лента

…Но тебе те няма…

Сара Асенова

Facebook